“Dzieciństwo bez przemocy” to ogólnopolska kampania z 2001 roku zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” oraz Fundację Dzieci Niczyje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci. Adresatem kampanii byli przedstawiciele służb i instytucji pracujących z dziećmi oraz udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym (pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele służby zdrowia, księża i inni), przedstawiciele władz lokalnych, rodziców oraz opinii publicznej.

Radio NET, które objęło patronat nad akcją, przez trzy miesiące promowało kampanię na swojej antenie.

Przekaz kampanii trafił do 75 % respondentów (badania przeprowadzone przez OBOP w listopadzie 2001 r.). Najczęściej były to osoby między 20. a 49. rokiem życia. Aż 95% badanych uznało, że kampania była potrzebna. Kampania była szeroko zakrojona akcją edukacyjno – medialną. Nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci połączone z edukacją społeczną w tym zakresie dało bardzo dobre rezultaty. W czasie kampanii bezpośrednimi działaniami objęto ponad 10 tys. osób. Do koalicji na rzecz kampanii przystąpiło 847 podmiotów, w tym 585 instytucji i 262 osoby prywatne.

Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” została kilkakrotnie nagrodzona. Otrzymała Złote Pałeczki w kategorii „reklama społeczna” na festiwalu w Portoroż, nagrodę NIPTEL 2001 (za medialny wyraz perspektywicznego myślenia, za przeciwstawianie się złu i odpowiedni dobór formy i treści przekazu) oraz Złote Orły 2001 w kategorii reklama społeczna.